Kömür

Hattap Madencilik olarak tüketici beklentilerine uyum sağlayarak doğan dengeyi bozmayan ve ekolojik sisteme zarar vermeyen çevre kirliliğini minimum düzeyde etkileyen birinci kalite sibirya, güney afrika ve yerli kömür satışlarını yapmaktayız.

Kömür dünyada en çok tercih edilen ve günlük hayatta kullanılan madenler arasında yer almaktadır. Yeryüzünün en eski madenlerinden biri olan kömür güvenli ve düşük maliyetli fosil yakıt kaynağı olmasından dolayı çok fazla tercih edilmektedir. Kömürleşme sürecinde Kömür kimyasal olaylar sonucunda meydana gelmektedir.

İki büyük kömür oluşum çağı jeolojik tarihte gerçekleşmiştir. Bunlardan biri Karborifer ve Permiyen evreleri olmaktadır. Devaniyen dönemi Kuzey Yarım kürede büyük dağlar oluşturmuştur. Havanın da etkisiyle Karbofiber evresinde bu sıra dağlar aşınmaya uğramıştır. Bataklıklarda oluşan şık ve gür ormanlar yetişmiştir. Katmanlar sıkışarak basınç, ısı ve bakterilerin yardımı ile içerisindeki su ve gazlar dışarıya atılmaktadır.

Kömürün Fiziksel Özellikleri

İçerdiği inorganik madde ve nem oranı sayesinde artmasından dolayı 1.1 ve 2.2 gram olmak üzere cm3 olarak değişim göstermektedir. Gözenekleri ise kömürleşme derecesine göre farklılık göstermektedir. Gaz emme düzeyinde Kömür oda sıcaklığında su, benzene, alkol ve hekzan gibi sıvı buharlarını emmektedir.

Yansıma değerleri ise bir havza kömürlerinin gerçek kömürleşme seviyelerini sunmaktadır. Isıtmaya bağlı olarak oluşan gaz ve sıvı maddelere kömürün uçucu maddesi ve bunun toplam kömür ağırlığına olan orana kömür uçucu madde oranı ismi verilmektedir. Kömür yandığı zaman içermiş olduğu mineral maddeler temel bazı farklılığa uğrar. Kömürü de güvenli firmalardan temin edebilmek için hattap inşaat tercih edilebilmektedir. Bu sayede uygun fiyatlı kaliteli kömüre sahip olabilme olanaklarından yararlanmak mümkündür.

Maden

Madencilik yer altında olan madenlerin araştırılması ve yeryüzünde çıkarılması işlemine verilen isimdir. Hattap İnşaat olarak bu madenlerin yeryüzüne çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması için büyük bir özveri ile çalışmaktayız.

Detaylar

Kömür

Hattap Madencilik olarak tüketici beklentilerine uyum sağlayarak doğan dengeyi bozmayan ve ekolojik sisteme zarar vermeyen çevre kirliliğini minimum düzeyde etkileyen birinci kalite sibirya, güney afrika ve yerli kömür satışlarını yapmaktayız.

Detaylar