Gübre

Gübre bitkilerin daha iyi beslenebilmesi için gerekli olan minareleri barındıran bir üründür. Bitkiler en çok Azot, Potasyum ve Fosfor minarelerine ihtiyaç duyarlar. Gübre üretim çalışmaları da bu mineralleri zenginleştirmek üzere kuruludur. Hattap tarım olarak en kaliteli gübreleri çiftçilerimize sunmak için işin uzmanları ile çalışmaktayız.

ETİ GÜBRE

Ürün kodu: 18-46-0

Hattap tarım olarak 18-46-0 taban gübresini çiftçilerimize önermekteyiz.

DAP gübresinin içindeki fosfor, topraktaki diğer fosforlu gübrelere göre daha hızlı harekete geçer. DAP gübresi tahıllarda ekim sırasında verilmelidir. Yeterli DAP gübresi verilmediği taktirde kökler zayıf kalır ve gelişime yetersiz olur, Olgunlaşma gecikir ve bitki bodur kalır. Yaşlı alt yapraklar mor yada koyu yeşil bir renk alır verim düşer.

Yüksek oranda fosfor içerdiğinde bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişimini hızlandırır. Ve kök sistemini güçlendirir. Bitki gelişiminde en faydalı gübredir. Çiçeklenmeyi sağlayarak dane ve meyve tutumunu arttırır. Fosfor noksanlığında ürün miktarı ve kalitesinde düşüş meydana gelir. Ekim/Dikim ile birlikte yada öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 8-13 cm derinliğine gömülmesi uygundur.

DAP gübresinin kullanım yerleri

DAP gübre, bütün bitkilerde başarıyla kullanılabilir. DAP gübresi, bünyesindeki fosfor ve azot miktarı bakımından zengin bir gübredir. 100 kg’lık DAP gübresinde yaklaşık 65-70 kg saf bitki besin maddesi olduğundan nakliye, depolama ve işçilikte büyük tasarruf sağlar. Nispi Nemin düşük olduğu depolarda senelerce topraklaşmadan saklanabilir.

Dap Gübre (Di Amonyum Fosfat 18-46-0)

DAP Gübre, içeriğinde fosfor ve azot gibi önemli bitki besin maddesi bulunan kompoze bir gübredir. Eti gübre tarafından çiftçiye sunulan 18-46-0 DAP gübre %18 azot (N) ve fosfor Pentadioksit (P2O5) olarak %46 fosfor içerir. İçeriği azot, amonyum (NH4) formunda olduğundan, özellikle bitkilerin ilk gelişim dönemlerinde oldukça önemlidir. DAP gübre bitkide yüksek verim, iyi renk oluşumu, aşırı soğuğa ve kuraklığa yüksek tölerans, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve uzun raf ömrü sağlar.

Hububat ve benzeri bilgiler için DAP gübresinin sonbahar da, ekimden hemen önce veya ekim esnasında, mibzerle tohum derinliğine ve bant halinde verilmesi en ideal uygulama şeklidir. Mibzel ile ekimin mümkün olmadığı hallerde DAP gübresi ekimden hemen önce tarla yüzeyine serpilip, sonra ekim yapılarak gübrenin toprakla karışması temin edilir.

Tarım

Ülkemiz coğrafik konumu sebebi ile verimli topraklara sahiptir. Topraklarımız, yerli ve milli ürün üretebilmemize ve kendine yetecek bir toplum olmamıza yetecek büyüklükte ve verimliliktedir.

Detaylar

Gübre

Gübre bitkilerin daha iyi beslenebilmesi için gerekli olan minareleri barındıran bir üründür. Bitkiler en çok Azot, Potasyum ve Fosfor minarelerine ihtiyaç duyarlar. Gübre üretim çalışmaları da bu mineralleri zenginleştirmek üzere kuruludur.

Detaylar